Malay
颜色选择
阳光橙
深夜黑
天空蓝
葡萄紫
薄荷绿
深海蓝
首页
论坛
佳礼报道
新闻
搜索
78093
查看
844
回复

[越南语] 越南語請進

[复制链接]

楼主: yewsin56       显示全部楼层   阅读模式

楼主
发表于 30-4-2007 02:22 AM | 显示全部楼层 |阅读模式
XIN CHAO=新早=您好。                                          
Co ai muon hoc tieng Viet Nam khong?有誰想學越南語嗎?
回复

使用道具 举报

发表于 2-5-2007 11:11 AM | 显示全部楼层
我要学,楼主你会吗?
欢迎及谢谢分享!
回复

使用道具 举报

楼主
 楼主| 发表于 4-5-2007 11:23 AM | 显示全部楼层
原帖由 limhl 于 2-5-2007 11:11 AM 发表
我要学,楼主你会吗?
欢迎及谢谢分享!

CHAO BAN=您好   RAT VUI MUNG DC GAP BAN=很高興能認識您         
我的越語還OK,會看會讀,我的泰語也OK,會讀會看。
回复

使用道具 举报

发表于 4-5-2007 11:55 AM | 显示全部楼层
原帖由 yewsin56 于 4-5-2007 10:23 发表

CHAO BAN=您好   RAT VUI MUNG DC GAP BAN=很高興能認識您         
我的越語還OK,會看會讀,我的泰語也OK,會讀會看。


楼主你是在ASEAN工作的吗?竟然都懂泰语和越语~~~~
我住在泰国那么久了,泰文的程度不过是普通而已~~~我有很多越南朋友,但是到现在只听得懂Di dao, Xin Chao, Gam en罢了~~
回复

使用道具 举报

发表于 4-5-2007 05:49 PM | 显示全部楼层
网上哪里可以学到?
我只会:
空dot
空moon
安kem
哈哈~~~就是这样!!!
回复

使用道具 举报

楼主
 楼主| 发表于 5-5-2007 02:32 AM | 显示全部楼层
原帖由 翼以亿 于 4-5-2007 11:55 AM 发表


楼主你是在ASEAN工作的吗?竟然都懂泰语和越语~~~~
我住在泰国那么久了,泰文的程度不过是普通而已~~~我有很多越南朋友,但是到现在只听得懂Di dao, Xin Chao, Gam en罢了~~

越語di dau=去哪裡      gam en 是越語嗎?
回复

使用道具 举报

楼主
 楼主| 发表于 5-5-2007 02:38 AM | 显示全部楼层
原帖由 limhl 于 4-5-2007 05:49 PM 发表
网上哪里可以学到?
我只会:
空dot
空moon
安kem
哈哈~~~就是这样!!!

khong du=不夠    khong muon=不要   an kem=吃冰淇淋      
加多一句給你 hay qua=非常好 ;太好了      hay qua
回复

使用道具 举报

楼主
 楼主| 发表于 5-5-2007 03:06 PM | 显示全部楼层
原帖由 翼以亿 于 4-5-2007 11:55 AM 发表


楼主你是在ASEAN工作的吗?竟然都懂泰语和越语~~~~
我住在泰国那么久了,泰文的程度不过是普通而已~~~我有很多越南朋友,但是到现在只听得懂Di dao, Xin Chao, Gam en罢了~~

哦!你的Gam en 應該是cam on 吧!cam on =感恩=謝謝
co phai khong?=是嗎?讀;鍋fai空
co khong?=有沒有?有嗎?讀;鍋空
khong co=沒有。讀;空鍋
這里的“鍋”(co用廣東話唸“果”)
回复

使用道具 举报

发表于 6-5-2007 11:03 AM | 显示全部楼层
原帖由 yewsin56 于 5-5-2007 14:06 发表

哦!你的Gam en 應該是cam on 吧!cam on =感恩=謝謝
co phai khong?=是嗎?讀;鍋fai空
co khong?=有沒有?有嗎?讀;鍋空
khong co=沒有。讀;空鍋
這里的“鍋”(co用廣東話唸“果”)你真的太厉害了~~你是怎么学会越语和泰语的?
回复

使用道具 举报

楼主
 楼主| 发表于 6-5-2007 12:37 PM | 显示全部楼层
原帖由 翼以亿 于 6-5-2007 11:03 AM 发表你真的太厉害了~~你是怎么学会越语和泰语的?

您好,对于越语和泰语我是会看他们的字母拼音。
其实要学一种语言就要多听,多讲,多看。
当你了解它的路时,要自学就容易多了。
顺便来一句泰语,一句越语。
gin kaau reu yang?吃了饭没有?(泰语)这些字很多泰国是看不懂的。因为泰国本身有他们的字母的。我的电脑没有安装。
an com chua?吃了饭没有?(越语)一般用这样的字,越南人都看得懂。
回复

使用道具 举报

发表于 6-5-2007 04:17 PM | 显示全部楼层
原帖由 yewsin56 于 6-5-2007 11:37 发表

您好,对于越语和泰语我是会看他们的字母拼音。
其实要学一种语言就要多听,多讲,多看。
当你了解它的路时,要自学就容易多了。
顺便来一句泰语,一句越语。
gin kaau reu yang?吃了饭没有?(泰语)这些字 ...如果你不是住在泰国或越南,你怎么有机会多听多讲多看呢?你在泰国和越南住过吧?越语比泰语难得多了~
我住在泰国那么多年,读泰文的速度真的慢得可以呢~~
你说得没错,泰国人是不用拼音的,所以大部分是看不懂phonetic。我也看不懂,我宁愿看泰文也不看拼音,因为泰文没有统一的拼音,不同的书都是用不同的拼音方式。
回复

使用道具 举报

楼主
 楼主| 发表于 7-5-2007 12:28 AM | 显示全部楼层
原帖由 翼以亿 于 6-5-2007 04:17 PM 发表
如果你不是住在泰国或越南,你怎么有机会多听多讲多看呢?你在泰国和越南住过吧?越语比泰语难得多了~
我住在泰国那么多年,读泰文的速度真的慢得可以呢~~
你说得没错,泰国人是不用拼音的,所以大部分 ...
              
对!我有去过泰国和越南,泰语来说有分北部,南部,中部,东北。。。。等等。
泰国是以中部的(PASAA刚)为标准。
越南语也有北部,南部 ,中部,其他等等。越南是以北部语发音为标准。
其实在我们这里也常常能接触到越南人,跟他们谈笑也满有趣味的。
菊花=hoa cuc (越语读法花菊。花菊=用广东话念)
兰花=hoa lan (越语读花兰。花兰用广东话念就行了。)                    
洞房花烛=dong phong hoa chuc.(直接用广东话念。)
丰富=phong phu(用广东话讲“放虎”就等于丰富了)
以上的字,越南发音字,越南人都能明白。(如果有加越南符号就更明白了)
回复

使用道具 举报

发表于 7-5-2007 10:30 AM | 显示全部楼层
原帖由 yewsin56 于 6-5-2007 23:28 发表
               
对!我有去过泰国和越南,泰语来说有分北部,南部,中部,东北。。。。等等。
泰国是以中部的(PASAA刚)为标准。
越南语也有北部,南部 ,中部,其他等等。越南是以北部语发音为标准。
其实 ...


你曾在泰国和越南长住过吗?
回复

使用道具 举报

楼主
 楼主| 发表于 8-5-2007 02:17 AM | 显示全部楼层
原帖由 翼以亿 于 7-5-2007 10:30 AM 发表


你曾在泰国和越南长住过吗?

我最長時間逗留在越南胡志明市一個月和在泰國曼谷一個月。
回复

使用道具 举报

发表于 8-5-2007 12:43 PM | 显示全部楼层
原帖由 yewsin56 于 8-5-2007 01:17 发表

我最長時間逗留在越南胡志明市一個月和在泰國曼谷一個月。不过一个月你的越语和泰语就这么流利了?太厉害了~~佩服佩服~~~Geng mak mak ley~~~
我在泰国住了五年多,都不太会看呢~
回复

使用道具 举报

发表于 11-5-2007 09:57 AM | 显示全部楼层
原帖由 yewsin56 于 5-5-2007 02:38 AM 发表

khong du=不夠    khong muon=不要   an kem=吃冰淇淋      
加多一句給你 hay qua=非常好 ;太好了      hay qua

但一些越南人跟我说khong du=不好?他们骗我吗?:@
an kem不是吃饭吗?
因为有时他们会问:Lim, via (where音)an kem ahh?(回家吃饭啊?)

哇!!很乱了~~~~
回复

使用道具 举报

楼主
 楼主| 发表于 11-5-2007 01:22 PM | 显示全部楼层
原帖由 limhl 于 11-5-2007 09:57 AM 发表

但一些越南人跟我说khong du=不好?他们骗我吗?:@
an kem不是吃饭吗?
因为有时他们会问:Lim, via (where音)an kem ahh?(回家吃饭啊?)

哇!!很乱了~~~~

khong tot=不好    khong hay=不好     這兩句都同意思。
an kem=吃冰淇淋   an com=吃飯   
an kem anh=吃你的冰淇淋(不雅的女孩子對男孩子說的話)
di ve=回去    ve nha an com=回家吃飯
khong du an =不夠吃
回复

使用道具 举报

发表于 16-5-2007 04:04 PM | 显示全部楼层
楼主,可以请你帮我翻译一段越南语吗?
day la loi chuc mung SN som nhat toi e chuc e dat dc nhung uoc  mo va hoai bao trong tuong lai cung nhu hien tai. Chuc e co mot t/y dai lau hay giu va tran trong no cho du chi la t/y don guong
回复

使用道具 举报

楼主
 楼主| 发表于 18-5-2007 03:09 AM | 显示全部楼层
原帖由 粉红卡拉利丝 于 16-5-2007 16:04 发表
楼主,可以请你帮我翻译一段越南语吗?
day la loi chuc mung SN som nhat toi e chuc e dat dc nhung uoc  mo va hoai bao trong tuong lai cung nhu hien tai. Chuc e co mot t/y dai lau hay giu va tran t ...

這里是最早給你的生日祝賀語,祝你可以得到絕好的憧憬和抱負著更美好的將來
里也像現在,祝你有個天長地久珍重的愛情,始終美滿是簡單的愛情。
回复

使用道具 举报

发表于 18-5-2007 09:38 AM | 显示全部楼层

回复 #3 yewsin56 的帖子

sawatdi khrap...
khun pen khon jin dai mai?
khun chi arai?

phom pen ahjan lee.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 | 登入

本版积分规则

 WeChat
 CARI App
Get it FREE Google play
 Instagram
cari_malaysia
FOLLOW
- 版权所有 © 1996-2019 Cari Internet Sdn Bhd 佳礼网络有限公司 (483575-W) -
Private Cloud provided by IPSERVERONE
0.247838s Gzip On
快速回复 返回顶部 返回列表